Selasa, 3 Mac 2009

Tatacara Gadaian di Bank Rakyat


Gadaian di Bank Rakyat terbahagi kepada 2 jenis skim
a) Gadaian Ar Rahnu (Sekiranya jumlah pinjaman di bawah RM 5,000.00)
b) Gadaian Az Zahab (Sekiranya jumlah pinjaman RM 5,001.00 hingga RM 50,000.00)

1) Terbuka kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun keatas.
2) Tidak Muflis
3) Menggunakan konsep Al wadiah dan Qardul Hassan
4) Emas yang diterima adalah 18k-24k

a) Gadaian Ar rahnu:
a)Pinjaman sebanyak 65% dari jumlah harga emas yang digadaikan pada hari itu (Marhun).
b)Tempoh pembayaran sehingga 6 bulan sahaja. Walaubagaimanapun tempoh pembayaran boleh di tangguhkan sehingga gandaan 6 bulan dengan syarat upah simpan perlulah di jelaskan.
c)Setiap barangan yang disandarkan tidak boleh melebihi nilai RM 5,000.00 sehari dengan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 25,000.00.

b) Gadaian Az-Zahab
a)Pinjaman sebanyak 65% dari jumlah harga emas yang digadaikan pada hari itu (Marhun).
b)Setiap barangan yang disandarkan tidak melebihi nilai RM 5,001.00 sehari dengan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 50,000.00.
c) Pembayaran balik pinjaman adalah selama 36 bulan atau secara lumpsum dalam tempoh 6 bulan.
Jadual upah simpan yang dikenakan setiap pinjaman yang diberikan adalah seperti berikut:

Sumber:
http://www.bankrakyat.com.my/arrahnu
http://www.bankrakyat.com.my/web/guest/azzahab

Tiada ulasan:

Catat Ulasan